Download algemene voorwaarden

Opgesteld op 1 september 2017. Wijzigingen voorbehouden.

Artikel 1 – Gegevens aanbieder
De Oude Speelkamer
Willem Berkhemerstraat 20
6709 TH Wageningen
Let op: De Oude Speelkamer heeft geen stenen winkel, dus bovenstaand adres is geen bezoekadres.

Telefoonnummer: +31 (0)85 0516 828
E-mailadres: info@deoudespeelkamer.nl
Website: www.deoudespeelkamer.nl

KvK: 69395063
BTW-nummer: NL857858531B01
IBAN-nummer: NL21 RABO 0321 8446 10
BIC/SWIFT: RABONL2U

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Oude Speelkamer en op elke tot stand gekomen order via de webwinkel van De Oude Speelkamer.
​Door het plaatsen van een bestelling op de website van De Oude Speelkamer geeft de klant te kennen met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.
Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 - Het aanbod
Alle aangeboden artikelen worden in de webwinkel zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond, foto’s en kleuren kunnen echter afwijken van de werkelijkheid.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen binden De Oude Speelkamer niet.

Artikel 4 - De overeenkomst
Een overeenkomst tussen De Oude Speelkamer en een klant komt tot stand nadat een bestelling via de webwinkel is gedaan.
De Oude Speelkamer is zonder opgave van redenen te allen tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren of meer informatie bij de besteller op te vragen.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
Bij de aankoop van artikelen in de webwinkel van De Oude Speelkamer heeft de klant de mogelijkheid de artikelen binnen 14 dagen zonder opgave van reden te ruilen of retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de klant.
1. De klant dient het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken.
2. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan De Oude Speelkamer retourneren, conform de door De Oude Speelkamer verstrekte instructies.
3. Tegoeden die voortvloeien uit een retournering of ruiling zullen door De Oude Speelkamer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikelen die niet geruild of geretourneerd kunnen worden:
- In opdracht bestelde artikelen die geen gebreken vertonen
- Artikelen met gebreken die door de koper zelf geprobeerd zijn te herstellen. 

Artikel 7 - Prijzen
1. Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van De Oude Speelkamer zijn in Euro's, inclusief 21% of 6% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
2. Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de volledige prijs (inclusief verzendkosten) bekend.
3. Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten.

Artikel 8 - Betaling
1. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van iDEAL, Bancontant/Mister Cash, Sofort Banking, Paypal of overboeking.
2. Bij betaling via iDEAL of Paypal is het belangrijk om na het afronden van de betaling terug te gaan naar de webwinkel. Als dit niet gebeurt worden de artikelen niet gereserveerd en ontvangt de klant geen bevestiging van de bestelling.
3. Bij een overboeking via het bank- of girorekening van de klant kan het een paar werkdagen duren voordat de betaling bij De Oude Speelkamer binnen is. De order wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de betaling ontvangen is. De klant moet dan dus rekening houden met een langere levertijd. De artikelen worden maximaal 5 dagen gereserveerd.
4. De Oude Speelkamer behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
5. Van elke afgeronde bestelopdracht krijg de klant een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat De Oude Speelkamer de order goed ontvangen heeft.

Artikel 9 - Levering en verzending
1. De Oude Speelkamer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van orders.
2. De Oude Speelkamer streeft ernaar een bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vemeld.
3. Bij overschrijding van deze verzendtermijn zal De Oude Speelkamer dit zo spoedig mogelijk melden per e-mail. Dit geeft geen recht op annulering van de bestelling.
4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
5. Alle bestellingen gedaan bij De Oude Speelkamer worden verzonden via PostNL.
6. Wanneer er bij een bestelling artikelen zitten met een langere levertijd (dit wordt altijd uitdrukkelijk bij het artikel vermeld), dan verzenden wij de volledige bestelling op het moment dat deze compleet is. Op verzoek kan De Oude Speelkamer de overige artikelen eerder verzenden, maar dan worden er voor de nalevering opnieuw verzendkosten in rekening gebracht. 

Artikel 10 - Garantie
De Oude Speelkamer staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 - Persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die bij een bestelling kenbaar worden gemaakt aan De Oude Speelkamer worden uitsluitend gebruikt voor een correcte afhandeling van de bestelling. De Oude Speelkamer doet zijn uiterste best privacygegevens te beschermen. Gegevens van klanten worden niet aan derden ter beschikking gesteld, met uitzondering van de eventuele verzendpartijen waarmee wordt samengewerkt en uitsluitend met het doel een vlotte afhandeling van de verzending en bezorging te bewerkstelligen. Mochten gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is De Oude Speelkamer daar niet aansprakelijk voor.

Artikel 12 - Winacties
Door deelname aan de diverse winacties van De Oude Speelkamer gaat de deelnemer automatisch akkoord met de voorwaarden die hieronder worden genoemd:
- Over de uitslagen en toekenning van prijzen voortvloeiende uit winacties kan niet worden gecorrespondeerd.
- Uitslagen worden indien van toepassing gebaseerd op loting of naar keuze van De Oude Speelkamer (afhankelijk van het type winactie), daaraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend.
- De naam van de winnaar (en eventueel leeftijd als het gaat om winacties waar kinderen aan deel kunnen nemen) kan door De Oude Speelkamer vermeld worden op de website of social media.
- De winnaar van de prijs geeft De Oude Speelkamer toestemming om kosteloos eventuele foto’s of andere geleverde bijdragen ten behoeve van de winactie te gebruiken en tevens in te zetten bij promotionele activiteiten via diverse (social) media en de website.
- Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie. - De Oude Speelkamer is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deze niet conform deze voorwaarden handelen of indien zij het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
- Elke prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere artikelen.
- Per winactie wordt een looptijd vermeld op de betreffende webpagina of social media.
- De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld via e-mail. Na ontvangst van eventuele adresgegevens wordt de gewonnen prijs verzonden. De winnaar kan tot uiterlijk één week na de bekendmaking aanspraak maken op de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
- De Oude Speelkamer mag naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van de winacties of een specifieke actie in het   bijzonder wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie staken, zonder dat zij daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie zal door De Oude Speelkamer op de daarvoor betreffende webpagina of social media bekend worden gemaakt.
 
Artikel 13 - Klachtenregeling
Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij De Oude Speelkamer, direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. In geval van een geschil of een klacht zal De Oude Speelkamer deze binnen een termijn van 14 dagen in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing. Is dit niet mogelijk dan wordt er overgegaan tot restitutie van het aankoopbedrag.
 

Inschrijven nieuwsbrief

Ben je ook zo gek op nostalgie en jeugdsentiment en wil je op de hoogte blijven van nieuwtjes van De Oude Speelkamer? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Over De Oude Speelkamer

Bij De Oude Speelkamer vind je retro speelgoed en kinderkamer accessoires. De meest prachtige producten uit binnen- en buitenland. Allemaal voorzien van een tikkeltje nostalgie en jeugdsentiment. Een feest der herkenning! Super om hier een cadeautje uit de oude doos op de kop te tikken. Lees meer over De Oude Speelkamer achter de schermen op ons Blog DOS & US.
 

Contact

• stuur een e-mail
• bel +31 (0) 85 0516 828
• vul het contactformulier in

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW    Powered by CCV Shop webwinkel